מדיניות משלוחים והחזרות

תנאי ביטול הזמנה והחזרות:

ביטול הזמנה יעשה עד 24 שעות טרם תאריך האספקה. בקשות לביטול הזמנה לאחר מסגרת זמן זו יהיו לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

החברה לא תקבל החזרות של מוצריה לאחר שנמכרו. 

מאחר וטעם הוא עניין אישי וסובייקטיבי, החברה לא תוכל לקבל בקשות להחזר או זיכוי עבור מוצרים בטענה שלא קלעו לטעמו של הלקוח. 

החברה לא תהיה אחראית למצבים בהם המוצר לא נצרך במסגרת הזמן המומלץ על ידה או למצבים בהם המוצר נפגם עבר אחסנה לא נאותה שלא במסגרת המלצות החברה. 

כל תלונה בנוגע לטיב המוצרים חייבת להיות מדווחת לחנות תוך 24 שעות מרגע רכישתה או מסירתה על ידי השליח, באמצעות הטלפון או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת aya@bigshow.co.il.
אנא ציינו את פרטי ההזמנה והתלונה.

החברה לא מחויבת לטפל בבקשות שהובאו לידיעתה יותר מ24 שעות לאחר רכישת המוצרים או מסירתם על ידי השליח מטעמה.